کودک پس از ماشین به سرقت رفته در Balydoyle، County Dublin، آسیب دیده است

تاریخ: 1/12/2018 9:06:02 PM +00:00
خودرو

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - خودرو

یک دختر بچه پس از آنکه خودرویی که در آن بود در مدرسه صبح جمعه در شهرستان دوبلین به سرقت رفته بود، خودروی ناسا از محل خانه خود در بلدیل در ساعت 07:30 به وقت محلی گرفته شد. جزئیات خودرو به واحدهای پلیس فرستاده شد و پس از یک عملیات جستجو آن را در منطقه Clongriffen در حدود 08 15 یافت شد. کودک 13 ماهه در طول حادثه آسیب ندیده بود و با پدر و مادرش متحد شد